ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

                                                                       

 

HÌNH 1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY SUNROSE

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 • GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
   

MR.LÊ CHÍ HIẾU

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
 

 • TRƯỜNG PHÒNG MARKETING

   

  MS.HOÀNG THỊ MINH THU

TRƯỜNG PHÒNG MARKETING

 • TRƯỜNG PHÒNG SALE

   

MS.TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH

TRƯỞNG PHÒNG SALE
 

 • TRƯỞNG PHÒNG BÁN LẺ
   

  MR. LƯ THẠCH BẢO KHÁNH

TRƯỞNG PHÒNG BÁN LẺ

 

 • CỬA HÀNG TRƯỞNG

   

DS.HÀ HỮU TUẤN

CỬA HÀNG TRƯỞNG

 

 

 

 
 
 
 
 
 
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
Giỏ Hàng