HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY SUNROSE

 

 

 

 

HÌNH 1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY SUNROSE

 

 

CHỦ TỊCH HĐQT: Bà. LÊ THỊ THU HỒNG

 

 

             

                              TỔNG GIÁM ĐỐC/CEO: Ông. LÊ THANH MINH
                  Tốt nghiệp Dược sĩ Đại học - Trường Đại học Y dược TP.HCM
                 Tốt nghiệp CMO - Trường đào tạo PTI

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
Giỏ Hàng